MK "D" vs TJ Lažánky "B"

OP I
vs
9.12.2018
Skóre: 9 - 9