TJ Lažánky "B" vs MK "D"

OP I
vs
24.3.2019
Skóre: 9 - 9