Sportovní příprava dětí a mládeže patří k základním pilířům, na kterých je náš nový klub budován. Ve spolupráci s Střediskem volního času ve Znojmě, pod jehož hlavičkou tréninky dětí ve Znojmě probíhají, a Základní školou Pražská, která poskytuje mladým stolním tenistům skvělé zázemí, se podařilo vybudovat propracovaný systém přípravy. Tréninky jsou určeny pro chlapce i děvčata všech věkových i výkonnostních kategorií, zájemce o rekreační i výkonnostní sport. V nadcházejícím školním roce budou znovu otevřeny také kroužky pro dospělé.

Tréninky probíhají od září do dubna pod vedením kvalifikovaných trenérů Jindřicha Bíly a Jaromíra Poláka. V roli sparingpartnerů se na výchově mládeže samozřejmě podílí také další hráči klubu. Bližší info můžete získat na telefonním čísle 777 904 566 nebo e-mailu jindrich.bila@mkreznovice.cz.

Od loňského školního roku jsme rozšířili svoji činnost také do Moravského Krumlova. Tréninky budou probíhat pod vedením trenérů Libora Štěpána a Jany Telecké, aktivně se na nich budou podílet také hráčky extraligového týmu.

Také v nadcházející sezóně 2016/2017 se budou naši hráči zúčastňovat regionálních a krajských turnajů mládeže, kde budou mít příležitost poměřit své síly s vrstevníky. Největší zastoupení i ambice budou mít naši hráči v kategorii nejmladších žáků U11 (narození 2006 a později). Na tuto kategorii stolnětenisových benjamínků navazují mladší žáci U13 (2004 a mladší), starší žáci  U15 (2002 a mladší) a dorostenci U18 (1999 a mladší).

Pro nejmenší a začátečníky od nové sezóny připravujeme seriál domácích turnajů, na nichž budou mít možnost upevnit svoji znalost pravidel, osvojit si základy taktiky a pravidelně poměřit síly hráči z obou našich center – Znojma i Moravského Krumlova.